תעודת נישואים חד מיניים חוקית - על התעודה

תעודת הנישואים מפורטוגל הינה תעודת נישואים אזרחיים לכל דבר ועניין והיא מקובלת כתעודת נישואים חוקית במדינת ישראל, במדינות אירופה ובארה"ב.

התעודה מקנה זכות להירשם בת.ז הישראלית ובמרשם האוכלוסין כזוג נשוי כך שבשורת הסטטוס נרשם - נשוי/נשואה ובספח מצוין השם המלא של בן/בת הזוג.

  

בזכות הנישואים בפורטוגל והרישום במרשם האוכלוסין מקבלים בני הזוג את כל ההטבות הנלוות לרישום, לדוגמה, אם אחד מבני הזוג מקבל ויזת עבודה לארה"ב , בן הזוג הרשום יכול להצטרף אליו לויזת העבודה לארה"ב תחת ויזת בן/בת זוג - עד כדי כך יפה כוחה של תעודת הנישואים מפורטוגל!

תעודת נישואים חד מיניים חוקית